Szegedi Csillag Biztos Jövőért Alapítvány


BFBFSZ

Budapesti Fegyház és Börtön Független Szakszervezet – BFBFSZ

“az emberi méltóság a mércénk”

Megalakulásunkat az motiválta, hogy a minket érő jogsértésekkel szemben fel tudjunk lépni, mivel az egyént könnyebb elnyomni, ellehetetleníteni, mint egy szervezetet. Ezért 2005. április 06-án, 13 fővel alapítottuk meg a szakszervezetet, amely 2009. november 30-án 330 fős tagsággal büszkélkedhet.

A SZAKSZERVEZET CÉLJA:
Tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó hatékony védelme, érvényesítése, és képviselete, a szakszervezetekre valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetnek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelôen, így különösen:

  • A tagok szociális és létbiztonságát, szolgálati, munka és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz.
  • Elômozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlôdését.
  • Elômozdítja tagjai biztonságának és egészségének megóvását.
  • Elômozdítja, szükség esetén biztosítja tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését.
  • A Bv. más szakszervezeteivel együttműködésre kész.
  • A szakszervezet a sztrájkjog hiányára is tekintettel fellép annak érdekében, hogy a tagjait érintô kérdésekben a vezetô szervek a döntés elôkészítésébe vonják be.

Alapvető gondolat, hogy egységben az erő, ezért csatlakozni kívántunk a már működő országos szervezethez, a BVDOSZ- hoz, de annak működési rendszerével nem értettünk egyet.
Ezért az azonos nézeteket valló független büntetés-végrehajtási szakszervezetekkel arra az álláspontra jutottunk, hogy az érdekvédelem hatékonyságának növelése érdekében országos szövetséget hozunk létre, ez sikeresen megtörtént és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezetével alakítottuk meg az FBVSZOSZ– t, mely a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos szövetsége néven elkezdte működését.

Az elmúlt időszak eseményei az egész személyi állományt érintette; például a túlszolgálat díjazása, a szociális jellegű juttatások körének szűkítése (üdülési hozzájárulás, étkezési utalvány mértéke, őrzési pótlék 45%, stb.).

Ezeken változtatni csak országos összefogással tudunk, ezért lényeges, hogy minden intézetben alakuljon érdekképviseleti szervezet (természetesen nem felső utasításra és vezetéssel)!

A BFBFSZ örömmel megad minden segítséget a szakszervezet megalakításában!

Tisztségviselők: Kucsera Miklós titkár
Rupp Ferenc titkárhelyettes
Csapó Beatrix ügyvivő
Tatár Róbert ügyvivő
Csizmadia Zoltán ügyvivő

 

Elérhetőség: 1108 Budapest, Kozma u. 13.
Tel.: 06/1-432-59-00, 06/30-510-0737
e-mail: BFBFSZ@freemail.hu

Minél többen vagyunk, annál többre leszünk képesek!