Szegedi Csillag Biztos Jövőért Alapítvány

Ellátás nélkül maradhat-e a kismama, amennyiben megszűnik a jogviszonya?


Fokozott védelem

A címben felvetett kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni, hiszen az lehet igen és nem is. A „nem” talán azért lehet meglepő, mert mind a gyermeket váró, mind pedig a szülési vagy gyermekgondozási ellátás miatt fizetés nélküli szabadságon lévő kismamát fokozott védelem illeti meg, írja az ügyvezető.hu.

Így például az Mt. 65. § (3) bekezdése értelmében nem szüntetheti meg a munkáltató felmondással a munkaviszonyt (többek között) a várandósság, a szülési szabadság, vagy a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartama alatt.

Sor kerülhet viszont a várandósság tartama alatt is azonnali hatályú felmondásra. Természetesen ennek „alapesetben” szigorú kritériumai vannak, de a próbaidő alatt, illetve határozott idejű munkaviszony esetén indoklás nélkül megtehető.

Ezen túlmenően nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az Mt. 63. szakasza értelében a munkaviszony automatikusan megszűnik

  • a munkavállaló halálával,
  • a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  • a határozott idő lejártával.

A munkaviszony megszűnésével a munkavállaló biztosítása úgy szintén azonnal megszűnik. Nézzük, hogy mindez mivel jár az említett ellátások tekintetében.

A munkaviszony megszűnésének a már folyósított ellátások tekintetében nincs jelentősége. Tehát amennyiben a munkavállaló terhességi gyermekágyi segélyt vagy GYED-t kap annak folyósítására nincs hatással a jogviszony megszűnése.

Ám a jövőbeni ellátásokra való jogosultságot igenis érinti.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/D. §-a értelmében terhességi gyermekágyi segély – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén is – csak akkor jár amennyiben a kismama

  • a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül, vagy
  • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

Az Eb.tv. 42/A. szakasz értelmében a GYED-re való jogosultságnak ugyancsak feltétele, hogy az édesanya az igényléskor biztosított legyen vagy amennyiben terhességi gyermekágyi segélyben részesült, akkor biztosítása ennek tartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Például, ha az édesanya biztosítása a határozott idő lejártával 2014. január 25-én megszűnt, február 28-i szülésére tekintettel még jogosult terhességi gyermekágyi segélyre, de ezt követően GYED-ben már nem részesülhet.

Amennyiben ugyanezen édesanyának a terhességi gyermekágyi segélyének a tartama alatt szűnik meg a jogviszonya (például február 15-én) akkor viszont megilleti a GYED is.

A GYES viszont független a biztosítástól, így az erre való jogosultságot nem befolyásolja a munkaviszony megszűnése.

Forrás: ugyvezeto.hu


Szerző: ugyvezeto.hu

Forrás: szakszervezetek.hu  

Kategória: Kiemelt hírek

Mi a véleményed ?
Ha szeretnél egy avatart a hozzászólásodhoz, akkor kattints ide: Gravatar.