Szegedi Csillag Biztos Jövőért Alapítvány


Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

 Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektumának 21 dolgozója 2004 júniusában elhatározták, hogy érdekeik védelmében szakszervezetet hoznak létre. Hosszadalmas alapszabály szerkesztés után, melynek oka a bírósági procedúra volt 2005 januárjában szakszervezetünk jogerősen is bejegyzésre került. Ez idő alatt csatlakoztak hozzánk a FBVI másik két objektumának dolgozói is. Létszámunk ekkorra már elérte a 250 főt. Az FBVSZ kérte felvételét a BVDOSZ-be. Optimistán és teli tenni akarással érkeztünk az első értekezletre, ahonnan vegyes érzelmekkel távoztunk.

Eközben elkezdtük szervezni a tagságunkat. Több megállapodást sikerült kötnünk, ami a további tagszervezés szempontjából sikeresnek bizonyult.

Pár példa: Apollon Travel: tagjaink és a velük együtt utazók már 12500 forintért utazhattak Görögországba tíz napra útiköltséggel és szállással együtt.

Újhegyi uszoda: az uszodát 250 ft-os jegyáron látogathattuk.

Pannon Hírközlési Rt: tagjaink és családtagjaik részére rendkívül kedvezményes előfizetési szerződést kötöttünk ( egymásközti ingyen beszélgetés, lebeszélhető havidíj, 60 db ingyenes sms, stb.). EDC Marketing KFT: Kedvezményes vásárlási lehetőségek az egész ország területén több ezer helyen 5%-tól 56%-ig.

Továbbá mikulásnapi ünnepséget, családtagjaink részére az intézetben nyíltnapot, nyugdíjas találkozót, Adorján napot és egyéb rendezvényeket szerveztünk illetve ezek szervezésében közreműködünk

Ekkora tagságunk már elérte a jelenlegi 410-420 főt.

Ezután egyeztető tárgyalásokat kezdtünk a BVDOSZ-al, amik sajnos sikertelenül zárodtak. Elképzelésünk szerint a szakszervezeti munka alapja az alulról jövő kezdeményezés, amit a vezetőségnek kell végrehajtania, nem pedig egy felülről lefelé mutató rendszer, továbbá minden alapszervezetnek önálló független bíróság által bejegyzett önálló jogi-személyiségnek kell lennie. A hívatásos állományt és a polgári alkalmazottakat is egyformán kell képviselni. Sajnos a tárgyalásokon sem sikerült érdemi megállapodásra jutnunk. Ezeken a tárgyalásokon már részt vett a Budapesti Fegyház és Börtön Szakszervezetének és Központi Ellátó Intézet Szakszervezetének titkárai akiknek az FBVSZ nyújtott segítséget a megalakuláshoz. A tárgyalások alatt segítségünket kérték szakszervezetük megalakításához a Szegedi Fegyház és Börtön dolgozói is.

2005 második félévi taggyűlésünkön tagságunk elhatározta, hogy élére állunk egy új országos szakszervezeti szövetség megalakítását célzó törekvésnek. Mivel szükségét éreztük annak, hogy létrejöjjön egy országos hatáskörű érdekvédelmi szövetség, ami valóban az állomány érdekeit képviseli. Aközben szájról szájra járt a hír bv-országban és sorra vették fel velünk a kapcsolatot más intézetek dolgozói is, akik szintén felismerték, hogy csak magunkra számíthatunk sorsunk jobbá tétele érdekében.

Törekvéseink gyümölcseként 2006.03.02-án megszületett a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége (FBVSZOSZ)!

Így valóban eljött az idő arra, hogy tegyünk is valamit azért a több száz kollégánkért, akik bizalmat szavaztak számunkra, és csak tőlünk várhatnak segítséget, mi adhatunk nekik reményt arra, hogy végre Büntetés-végrehajtási dolgozók áldozatos munkáját a társadalom végre elismerje!

AZ FBVSZ CÉLJAI:

– Tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó hatékony védelme, érvényesítése, és képviselete, a szakszervezetekre valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetnek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen:

– A tagok szociális és létbiztonságát, szolgálati, munka és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz.

– Előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését.

– Előmozdítja tagjai biztonságának és egészségének megóvását.

– Előmozdítja szükség esetén biztosítja tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését.

– Tagjai érdekeit a szolgálati helyből adódó sajátosságok figyelembe vételével egyezteti a büntetés-végrehajtási dolgozók országos szakszervezeti szövetsége céljainak, törekvéseinek és akcióinak figyelembevételével, érdekegyeztetés esetén ahhoz csatlakozva, eltérő érdekek esetén a szövetséget a külön érdekéről tájékoztatva és ezek érvényesítésére törekedve képviseli.
– Más szakszervezetekkel együttműködésre kész.

– A szakszervezet a sztrájkjog hiányára is tekintettel fellép annak érdekében, hogy a tagjait érintő kérdésekben a vezető szervek a döntés előkészítésébe vonják be.

FBVSZ elérhetősége:  

Fővárosi Bv. Intézet Szakszervezete

1108 Budapest Venyige u. 1.

Tel: 06-70-310-55-75

Fax: 06/1-432-2668

EGYÜTT EGYMÁSÉRT!