Szegedi Csillag Biztos Jövőért Alapítvány

Készpénzben is kérhető a munkabér


Kicselezhető a Varga-csomag?

A kormány újabb megszorító csomagjával minden pénzügyi tranzakció költségesebb lesz, vagyis a munkavállalók még drágábban férhetnek hozzá saját, adózott pénzükhöz. Több olvasónkban is felmerült: az elviselhetetlen sarcok miatt kérhetik-e fizetésüket készpénzben? A 168 óra munkatársai kérdéseikre a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kaptak választ.

Mint ismert, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hétfőn közölte: 6 ezrelékre emelkedik a jelenlegi 3-ról a pénzügyi tranzakciós illeték a készpénzfelvételnél, és itt eltörölnék a 6 ezer forintos felső korlátot, míg az átutalásoknál 2-ről 3 ezrelékre emelkedik az illeték, a felső, 6 ezer forintos korlát megtartásával.

Olvasóink közül többen jelezték: elviselhetetlennek érzik azokat az adóterheket, amelyek a fizetésekre, átutalásokra, bankszámlákra vonatkoznak, és többekben felmerült, jobb lenne kézbe kapni a fizetést, úgy, mint régen.

Lehetséges ez? Kérdéseinkkel a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordultunk:

    Milyen lehetősége van a magyarországi munkavállalóknak – állami alkalmazottaknak és a versenyszférában dogozóknak –, hogy azonnali hatállyal váltsanak a banki átutalásról a készpénzes kifizetésre?

Az Mt. 158. § (1) bek. szerint a munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni. Ennek megfelelően a felek megállapodásától függ, hogy a munkabér készpénzben vagy bankszámlára utalással kerül kifizetésre. A banki átutalásról a készpénzes kifizetésre történő váltás is a felek megállapodása alapján lehetséges. Az azonnali hatályú váltás esetén figyelembe kell venni azonban az általános magatartási követelményeket is, különösen az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket (Mt. 6. § (2) bek. és (4) bek.). Így pl. a munkabérfizetés esedékességére tekintettel, ha a kifizetés átutalással folyamatban van, az azonnali váltás nem okozhat hátrányt a munkáltató részére – közölte az NGM.

Egyes munkaadók kötelezik a munkavállalókat, hogy bankszámlát nyissanak a fizetésük átutalására. Sőt, még azt is megszabják, hogy ezt a számlát melyik pénzintézetben kell nyitniuk. Ez a gyakorlat vajon törvényes-e?

Az Mt. 158. § (1) bek. szerint a munkabért a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni. Amennyiben a munkavállaló a munkáltató számára fizetési számlát jelöl meg a munkabérfizetés teljesítéséhez, úgy átutalással lehet teljesíteni, amennyiben erre nem kerül sor, úgy készpénzben kell teljesíteni. Ebből következően a munkáltató nem utasíthatja a munkavállalót jogszerűen arra, hogy bankszámlát nyisson a munkavállaló valamely pénzintézetben. Kollektív szerződés ugyanakkor rendelkezhet arról, hogy a munkabér kifizetésére bankszámlára utalással kerül sor a munkáltatónál. Az Mt. 156. § nem tiltja ugyanis az Mt. 158. § (1) bekezdésétől való eltérést e tekintetben.

További garanciális szabály, hogy a munkabér kifizetése – ide nem értve a nem magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő átutalást – a munkavállaló részére költséget nem okozhat (Mt. 158. § (3) bek.).

    Amennyiben valaki a készpénzes munkabér-kifizetést választja, akkor a pénzt a munkahelyén veheti-e fel vagy postai átutalás formájában kapja-e meg?

A munkabér készpénzben történő kifizetésére az Mt. 159. §-a irányadó:

159. § (1) A munkabér készpénzben történő kifizetése esetén – eltérő megállapodás hiányában – a (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltéréssel kell eljárni.

(2) A munkabért, ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni.

(3) A munkabért a bérfizetés előtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell kifizetni, vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni, ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén.

(4) A szabadság megkezdése előtti munkanapon ki kell fizetni

a) a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes, valamint

b) az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért.

(5) A munkáltató a munkabért köteles a munkavállaló által megadott címre elküldeni, ha a munkaviszony a bérfizetési nap előtt megszűnt. Az elküldés költsége a munkáltatót terheli.

(6) A munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén munkaidőben kell kifizetni. Szórakozóhelyen munkabér csak az ott dolgozóknak fizethető ki.

Az Mt. 159. § (6) bek. alapján a munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén munkaidőben kell kifizetni. Az Mt. 165. § (1) bek. f) pontja alapján ettől sem a felek megállapodása, sem kollektív szerződés nem térhet el. Postai átutalás formájában történő kifizetés ebből következően kizárólag az Mt. 159. § (3) és (5) bek. szerinti esetkörben lehetséges, azaz ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén, illetve ha a munkaviszony a bérfizetési nap előtt megszűnt – tudtuk meg a Nemzetgazdasági Minisztériumtól.

Forrás: 168ora.hu


Kategória: Kiemelt hírek


Mi a véleményed ?
Ha szeretnél egy avatart a hozzászólásodhoz, akkor kattints ide: Gravatar.