Szegedi Csillag Biztos Jövőért Alapítvány

Ki kaphat lakhatási támogatást?


Októbertől a lakóhelyüktől messze dolgozók jelentős lakhatási támogatást kaphatnak a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból. Hogy kik, meddig és mennyit, az pontosan kiderül a Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztatójából.

Annak megkönnyítése érdekében, hogy az álláskeresők munkaerő-piaci helyzete javuljon, esélyeik nőjenek az elhelyezkedésre, és hogy olyan munkalehetőséget is elfogadjanak, mely esetében a munkavégzés helye az állandó lakóhelyüktől távol (100 km-en túl, vagy 6 órát meghaladó utazással jár) van, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 2012. október 1-jétől lakhatási támogatás nyújtható – olvasható a Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztatójában és az egyes foglalkoztatásról szóló jogszabályokat módosító 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben.

A támogatás alanya:

 • akiket a Kirendeltségek legalább három hónapja álláskeresőként tartanak nyilván, vagy
 • a pályakezdő álláskeresők, azonban pályakezdő álláskereső esetében a nyilvántartási időtartamot nem kell vizsgálni, vagy
 • a csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók, azonban az ő esetükben sem vizsgálandó a nyilvántartási időtartam.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, és az alábbi mértékben nyújtható:
1.) A támogatás mértéke egy lakóingatlanra vonatkozóan – 1 fő esetében –

 • az első hat hónapban 100 ezer Ft-ot,
 • a második hat hónapban a 60 ezer Ft-ot,
 • a harmadik hat hónapban a 40 ezer Ft-ot

havonta nem haladhatja meg.
2.) A támogatás mértéke egy lakóingatlanra vonatkozóan – család esetén

 • az első hat hónapban a 150 ezer Ft-ot,
 • a második hat hónapban a 90 ezer Ft-ot,
 • a harmadik hat hónapban a 60 ezer Ft-ot

havonta nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.
3.) A támogatás mértéke egy lakóingatlanra vonatkozóan – 3 vagy több személy esetében

 • az első hat hónapban a 200 ezer Ft-ot,
 • a második hat hónapban a 120 ezer Ft-ot,
 • a harmadik hat hónapban a 80 ezer Ft-ot

havonta nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.
A támogatás kizárólag 18 hónap időtartamra folyósítható.

Támogatás megállapításának feltételei:

 • akit legalább három hónapja álláskeresőként tartanak nyilván (kivéve a pályakezdő álláskereső és a csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók), és
 • aki olyan munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít (legalább 6 hónapra szóló és legalább heti 20 óra munkaidőben) rendszeres jövedelemmel rendelkezik), amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km – re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta – tömegközlekedési eszközzel történő oda-és visszautazás ideje 6 órát meghaladja,
 • érvényes munkaszerződéssel vagy kinevezéssel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, amely munkaszerződés tartalmazza a munkavégzés helyét is,
 • aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda-és visszautazás ideje nem éri el a hat órát,
 • akinek az utolsó munkahelye nem a munkavégzés helye szerinti településen, továbbá nem annál a foglalkoztatónál volt, amellyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, (bérleti szerződéssel igazolja a munkavégzés helyén, hogy lakóingatlanra bérlőként, legalább a támogatás időtartamára vagy annak egy részére létesített bérleti jogviszonyt) foglalkoztatását, és
 • aki nem részesül, a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban, valamint
 • havi bruttó jövedelme, nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát.

A támogatás igénylése:
A támogatást kérő, a lakóhelye, illetve a nyilvántartás helye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen adhatja be kérelmét, a rendelkezésre bocsátott kérelem-nyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.
Október 1-jétől a TÁMOP 1.1.1./08/1 és TÁMOP 1.1.2. és a a TÁMOP 1.14. programokban is lehetőség van lakhatási támogatás igénylésére.

További részleteket itt talál.

Forrás: ado.hu


Kategória: Kiemelt hírek


Mi a véleményed ?
Ha szeretnél egy avatart a hozzászólásodhoz, akkor kattints ide: Gravatar.