Szegedi Csillag Biztos Jövőért Alapítvány

Tájékoztató – Munka törvénykönyve tervezet


Tájékoztató

2011. november 23-án a Munka törvénykönyve tervezetének jelenlegi, parlamenti szakaszban lévő változatának áttekintése céljából megbeszélést tartott a foglalkoztatási és munkaügyekért felelős államtitkár, Czomba Sándor, Palkovics Imre, Pataki Péter (MSZOSZ) és Horváth Lajos (Liga), különös tekintettel a hat konföderáció megkeresésére készült ILO szakértői vélemény alapján a Munkástanácsok által készített törvénymódosítási javaslatok iránti kormányzati fogadókészség fölmérésére, ezen belül is nagy hangsúlyt helyezve a szakszervezetek működését ellehetetlenítő passzusok megváltoztatására.

Az államtitkár szavaiból kitűnt, hogy a kormány szeretné elkerülni az ILO hivatalos eljárását a Munka törvénykönyve elfogadását követően, ezért megállapítható, hogy a szakszervezetek akciói közül a leghatékonyabb eszköznek az ILO-hoz való fordulás tűnik.

Az egyeztetés során az is kiderült, hogy a tervezet számos, korábban kifogásolt területén értékelhető változások következtek be a képviselői és bizottsági módosításokkal, nem kis mértékben köszönhetően formális és informális lobbizásainknak.
A számunkra létfontosságú kezdeményezést is ideértve:
–    a nem reprezentatív szakszervezet is részesül a tisztségviselői jogvédelemben;
–    a véleménynyilvánítás korlátozása megszűnt;
–    a kártérítés már nem érvényesíthető korlátlanul a munkaadó részéről, háromhavi munkabérben lett korlátozva;
–    a szakszervezet használhatja a cég infrastruktúráját.

A tárgyalás során kiélezett vita folyt a tisztségviselők munkaidő-kedvezmény mértéke és száma körül, továbbá a törvény hatályba lépése tárgyában, de súlyos kérdés a köztisztviselői kar (nem Mt.), az állami tulajdonú vállalkozásoknál a kollektív szerződéskötési tilalom és a különböző jogállási törvények összehangolt hatályba léptetése, illetve annak hiánya.

A Szövetségi Tanácsban jelenlévő ágazati és megyei vezetőknek abban a kérdésben kell állást foglalniuk és felhatalmazást adni a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnökének, hogy:
0.    mi az az egyéni jogok változásában, ami teljességgel elfogadhatatlan?
1.    Mi az a metodika és mérték, amely alkalmazása biztosítja a kollektív fellépés, vagyis a szakszervezeti működés minimumát a tisztségviselők jogvédettsége és a szakszervezeti munkaidő-kedvezménymérték függvényében.
2.    E fenti nyitott kérdések számunkra elfogadható minimuma esetén hajlandók vagyunk-e megállapodni a kormánnyal, hogy e kérdésekben nem fordulunk az ILO-hoz panasszal. A kérdések eldöntéséhez megoldási javaslatokat az ülésen terjesztünk elő, amelyek nagyrészt az ILO vélemény alapján kidolgozott törvénymódosító javaslatainkra épülnek.

Budapest, 2011. november 24.

Sikeres felkészülést kívánva köszöntelek,

Palkovics Imre


Kategória: Kiemelt hírek


Elnézést, a hozzászólás most nem lehetséges.