Szegedi Csillag Biztos Jövőért Alapítvány

Töréspont Stratégiai Alapítvány


 

A Budapesti Fegyház és Börtön a magyar büntetés-végrehajtás emblematikus intézete. Több mint százéves múltja, a történelmi eseményekben játszott szerepe, jellegzetes épületei, területe, és nem utolsósorban a fogvatartotti állomány nagysága és összetétele miatt helye megkerülhetetlen a hazai börtönügy történetében. A „Gyűjtő” igazi intézmény, amelyről még az is hallott, aki sohasem került összeütközésbe a törvénnyel, fogalom, ami generációk számára mást és mást jelent. Az intézet 2009-ben a Fővárosi Önkormányzattól csapatzászlót kapott a Budapest székes Főváros Közrendje és Közbiztonsága érdekében tett kimagaslószakmai tevékenységéért.

A büntetés-végrehajtási intézetekkel kapcsolatban számtalan vélemény, előítélet, tévhit fogalmazódik meg a köztudatban, gyakran valós ismeretek nélkül. A börtön a legtöbb ember számára egy misztikus, ismeretlen világ, amely a külvilágtól elzártan sajátos – és a kívülállók számára gyakran érthetetlen – szabályrendszer szerint működik. Kevesen ismerik azt az életet és munkát, ami a bástyafalak mögött folyik, keveseknek van reális képe az intézetek működéséről, az intézetben dolgozó kollégák tevékenységéről.

Az Alapítvány létrehozásával az Alapító célja a büntetés-végrehajtási dolgozók szociális, kulturális, oktatási szükségletei kielégítésének elősegítése, ennek keretében
– a szociálisan nehéz helyzetbe került bv. dolgozók és családtagjaik, illetve a nyugdíjas bv. dolgozók eseti és rendszeres
segítése;
– a bv. dolgozók kulturális tevékenységének elősegítése; a dolgozók és családtagjaik szabadidejének kulturált eltöltésének előmozdítása érdekében különféle programok, sporttevékenység szervezése, támogatása;
– a bv. dolgozók jogi ismereteinek bővítése, oktatása;
– az önhibájukon kívül létszámcsökkentés, átszervezés miatt elbocsátott bv. dolgozók munkaerőpiacon való elhelyezkedésének megkönnyítése érdekében képzéseken való részvétel támogatása;
– segítségnyújtás nyugállományú tagoknak;
– a nehéz helyzetbe jutott büntetés-végrehajtási dolgozók és családjuk, gyermekeik üdültetésének elősegítése.


Az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Tekintettel arra, hogy Alapítványunk cél szerinti tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi XLVI. törvényben (Ksztv.) meghatározott közhasznú tevékenység, Alapítványunkat a bíróság a Ksztv. 22. § (3) bekezdése alapján közhasznú szervezetté minősítette.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Mint az köztudomású, a közszolgálatot teljesítő munkavállalók nehéz anyagi körülmények között, napjainkban egyre több megszorítással szembesülve látják el feladataikat annak ellenére, hogy az Alapítványunk célja szerint támogatott büntetés-végrehajtási dolgozók élethivatásként vállalt, a köz érdekében életük és testi épségük kockáztatásával is járó szolgálata az ország közrendjének és közbiztonságának egyik alappillérét képezi.

Figyelembe véve azt, hogy az ország gazdasági helyzetére tekintettel az állam a rendszerváltás óta nem tud kellő forrást biztosítani a közszolgálatot ellátó munkavállalók életkörülményeinek támogatására, Alapítványuk tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír a büntetés-végrehajtás keretein belül dolgozó munkavállalók életminőségének javítása terén.

Kérjük támogasd törekvéseinket !

Az alapítvány fő adatai:

Töréspont Stratégiai Alapítvány
székhely: 1108 Budapest, Kozma u. 13. nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság 11373/2011.

adószám: 18211937-1-42

bankszámlaszám: OTP Bank Zrt. 11719001-20348557-00000000

Budapest, 2012. január

                                                                                             Kuratóriumi elnök sk.

 

 

Keresd az alapítványt a facebook-on is : Rajongói oldal .

Az alapítvány Alapító okirata letölthető itt : Alapító Okirat

Az alapítvány tájékoztatója elérhető itt: Tájékoztató


Kategória: AlapítványokKiemelt hírek

Mi a véleményed ?
Ha szeretnél egy avatart a hozzászólásodhoz, akkor kattints ide: Gravatar.